Jätkäsaaren urakointikohteemme viat korjataan

Rakentamamme uudiskohde, As Oy Jätkäsaaren Lakeanpuisto, on ollut julkisuudessa esimerkkinä
uudisrakentamisen ongelmista. On kaikkien etu, että rakentamisen laadusta puhutaan.
Kohdetta viimeistellään osin edelleen ja rakentamisen aikataulu on ollut tiukka. Viimeistelytöiden,
korjausten ja tavarantoimitusten viivästykset ovat aiheuttaneet kohtuutonta haittaa asukkaille. Pyydämme
tätä osaltamme anteeksi.

Kaikki asumisturvallisuuteen vaikuttavat viat on korjattu heti, kun ne on havaittu. Esimerkiksi joissakin
asunnoissa yksittäisten sähkölaitteiden viat ovat aiheuttaneet sähköjen katkeamisia. Vikatilanteessa
laitteiden vikavirtasuojat kytkeytyvät päälle ja katkaisevat virran suojatakseen käyttäjiä sähköiskuilta. Kyse
ei ole asennuksen virheestä vaan turvatoimesta.

Ennen muuttoa havaittuja vikoja sekä ensimmäisten asuinkuukausien aikana todettuja, asumista haittaavia
vikoja korjataan edelleen muutamissa asunnoissa. Valitettavasti korjaukset ovat viivästyneet
koronatilanteen vuoksi. Meidän on ollut välttämätöntä taata sekä asukkaiden että työntekijöiden
turvallisuus. Ymmärrämme, että tästä on syntynyt ylimääräisiä vaikeuksia asukkaille.

Ne viat ja puutteet, jotka eivät haittaa asumista, korjataan vuositarkastuksen yhteydessä normaalin
käytännön mukaisesti. Uudiskohteen vuositarkastus tehdään viimeistään 15 kuukautta rakennuksen
käyttöönotosta. Sen yhteyteen siirretyistä korjauksista on sovittu henkilökohtaisesti jokaisen asukkaan
kanssa.

On selvää, että kaikki virheet, puutteet ja viat korjataan takuuajan sisällä. Vastaamme tästä yhdessä
rakennuttajan kanssa.

Tämän kohteen asukasviestinnässä emme ole onnistuneet. Se on yksi keskeinen kehittämiskohteemme
tulevaisuudessa.
 

Lisätietoja:
Olli Nurmio
Toimitusjohtaja
Uudenmaan Mestari-Rakentajat
p. 040 9014 103
olli.nurmio@umr.fi

Tero Jacksen
Tekninen johtaja
Uudenmaan Mestari-Rakentajat
p. 040 9014 109
tero.jacksen@umr.fi