Uudis- ja korjausrakentaminen

Uudisrakentamista laadukkaasti

Asunto- ja toimitilarakentaminen

Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:n asunto- ja toimitilatuotanto on sekä kilpailu-urakointia että kumppanuuteen perustuvaa kokonaisvastuurakentamista. Rakennamme julkisyhteisöille, sijoittajille, eläkerahastoille sekä yksityisille rakennuttajille. Rakennamme asiakkaiden kanssa yhteistyössä tiloja, jotka vastaavat omistajan ja loppukäyttäjän tarpeita.

Valitse urakoitsija, jonka laatuun voit luottaa

Rakentamisemme korkea laatu perustuu kokeneiden työnjohtajien ja asiantuntevien ammattilaisten huippuosaamiseen sekä tarkkaan laadunvarmistukseen.

Laadukas korjausrakentaminen lisää rakennuksen arvoa

Uudenmaan Mestari-Rakentajilla on 30 vuoden kokemus laajamittaisista korjausrakentamisprojekteista pääkaupunkiseudulla. Saneeraamme kilpailukykyisesti kaikenlaiset rakennukset asuinrakennuksista, toimisto- ja liikerakennuksiin ja urheilukiinteistöihin. 

Vanhat tilat toimivammiksi tai kokonaan uuteen käyttöön

Muokkaamme vanhat tilat toimivammiksi tai muutamme rakennuksen käyttötarkoitukseltaan toisenlaiseksi asiakkaan tarpeen mukaan. Lopputulos parantaa toimintaedellytyksiä, lisää omistajan vuokra- tai myyntituloa sekä varmistaa sijoituksen arvon kasvun. 

Pitkä kokemus tuo näkemystä ja joustavuutta

Joustavien työmenetelmien ja hyvän tilannetajun ansiosta remontti aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriötä asukkaille, liikkeenharjoittajille ja kohteessa asioiville. Pystymme reagoimaan nopeasti myös odottamattomiin tilanteisiin. 

Asiantuntemuksella myös historiallisesti ainutlaatuiset kohteet

Saneeraamme ammattitaidolla ja rakennuksen erityispiirteet huomioon ottaen myös erittäin vaativia kohteita, kuten kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. 

Kylmät ullakkotilat näyttäviksi ullakkoasunnoiksi

Muutamme ullakkotilat tyylikkäiksi asunnoiksi myös vaativissa ja historiallisesti arvokkaissa rakennuksissa. Huomioimme työssämme kaikki ullakkorakentamisen erityispiirteet, kuten kaupunkikuvallisten arvojen säilyttämisen, historialliset julkisivut sekä ääni- ja palotekniset kysymykset.

Tutustu referenssikohteisiin